Mesafeli Satış Sözleşmesi

TARAFLAR

İşbu “www.gundogdukoken.com” Üyelik Sözleşmesi, ”www.gundogdukoken.com” sitesinde bulunan sözleşmenin, elektronik ortam üzerinden üye tarafından onaylanması anı itibariyle kurulmuş kabul edilir. Sözleşme, üye tarafından onaylandığı andan itibaren hüküm doğurur.

Üye, ”www.gundogdukoken.com” sitesine üye olarak, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. İşbu sözleşmenin konusu; “www.gundogdukoken.com” sitesinde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir.

2.2 Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan ve “www.gundogdukoken.com” tarafından kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

HİZMET VE HİZMETİN KAPSAMI

3.1.”www.gundogdukoken.com” sitesinde sunulacak hizmetler, elektronik ortamda alışveriş imkânının sağlanmasından ibarettir.

Site üzerinde yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalar, yine site üzerinden “üye” lere duyurulur.

3.3.”www.gundogdukoken.com” sitesi tarafından sunulan “hizmetler” de yukarıdaki fıkra gereği yapılan değişiklik ve/veya uyarlamalar, “üyeler” tarafından kabul edilmiş sayılır.

HİZMETTEN FAYDALANMA ŞARTLARI

4.1. Üyelik; “site”nin ilgili bölümünden üye olmak isteyen kişi tarafından “site”ye üye olmak için gerekli kişisel bilgilerinin işlenmesi ve işbu sözleşmenin onaylanması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan “üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2. “Site”ye üye olabilmek için reşit olmak ve işbu sözleşmenin 6.5.2. maddesi uyarınca, “www.gundogdukoken.com” sitesi tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir.

DİĞER HÜKÜMLER

6.1. Fikri Mülkiyet Hakları

6.1.1. “www.gundogdukoken.com” sitesinde bulunan (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanlar, (“www.gundogdukoken.com” telif haklarına tabi çalışmalar)

6.2. Sözleşme Değişiklikleri

6.2.2. İşbu sözleşme, “üye”nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

6.3. Mücbir Sebepler

6.4. Uygulanacak Hukuk

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır ve Türk Mahkemeleri yetkilidir.

6.5. Sözleşmenin Feshi

6.5.1. İşbu sözleşme “üye”, “site”ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, “üye”nin üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

olacaktır:

“Üye”lerin, herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

” Üye”lerin kendisi için oluşturulmuş profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

“Üye”lerin üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunması,

“Üye”lerin izinsiz aldıkları başkalarına ait kredi kartları ve/veya hesaplardan yaptıkları “www.gundogdukoken.com” adresindeki alış verişlerde bulunması.

“Üye”, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, “site” mal ve hizmetlerinden faydalanırken ve “site”deki mal ve hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, “site”nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.